26.06 / Meniny má Adriána

Praktická pomoc deťom s onkologickými chorobami a ich rodinám – I.

18.03.2019 17:10

Psychosociálna podpora a sprevádzanie rodín je neoddeliteľnou súčasťou našej práce s rodinami, kde je dieťa onkologický pacient. Začína sa dňom, kedy je dieťaťu stanovená onkologická diagnóza a pokračuje počas celej liečby. Ako jediní na Slovensku máme akreditáciu na poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva pre rodiny s detským onkologickým pacientom v liečbe. Financovanie tejto služby prebieha z dotácie Košického samosprávneho kraja, poukázania 2%

BRATISLAVA 18. marca 2019 (WBN/PR) - z daní a darov od právnických osôb. Špecializované sociálne poradenstvo je zistenie: a) príčin vzniku - onkologické ochorenie dieťaťa je príčinou vzniku mnohých sociálnych problémov, b) charakteru - charakter sociálnych problémov tvorí: izolácia rodiny, ekonomické problémy, zanedbávanie súrodencov a zmena rôl v rodine, c) rozsahu - v závislosti od obdobia liečby(začiatok liečby, terminálne štádium liečby) sociálne problémy majú rôzny rozsah. V praxi ide o zisťovanie problémov danej osoby (dieťa v liečbe, po liečbe, v terminálnom štádiu liečby), rodiny (rodičia, súrodenci alebo blízki príbuzní detí) alebo komunity (spolužiaci v triede, širšia rodina, kolegovia v práci) a poskytnutie konkrétnej odbornej pomoci. Ku každému klientovi, dieťaťu aj dospelému pristupujeme individuálne. Špecializovaní sociálni poradcovia sa stretávajú s rôznorodými problémami, niektoré z nich vznikli v rodine pred diagnostikovaním onkologického ochorenia u dieťaťa a liečbou sa prehlbujú a iné vznikli po diagnostikovaní ochorenia a rodina sa musí naučiť ich riešiť a vysporiadať sa s nimi.  Mohli by sme ich rozdeliť do niekoľkých okruhov: nízky príjem rodiny  a zlá ekonomická situácia, práceneschopnosť jedného z rodičov, ktorý sa riadne a osobne stará o choré dieťaťa, izolácia jednotlivých členov rodiny, strata sociálnych kontaktov, hľadanie možnosti zvýšenia príjmu rodiny v období starostlivosti o liečené dieťaťa (príspevky, prídavky, rôzne formy finančnej podpory z neziskového sektora), negatívne psychické prežívanie onkologického ochorenia (z pohľadu dieťaťa a rodinných príslušníkov), obavy z budúcnosti v súvislosti s priebehom liečby a času po liečbe, negatívne prejavy hospitalizmu, šok a odmietanie na začiatku liečby, pri stanovaní a oznámení diagnózy. Význam a prínos špecializovaného sociálneho poradenstva vidíme najmä v tom, že našim klientom je poskytnutá možnosť sprevádzania, podpory a opory v procese zvládania negatívnych sociálnych, emocionálnych a materiálnych dôsledkov liečby. Praktickými výsledkami našej práce sú nielen pozitívne spätné väzby od našich klientov, ale predovšetkým konkrétne riešenia, ktoré sme spoločne dosiahli.

Viac k témam: svetielko pomoci
Zdroj: Webnoviny.sk - Praktická pomoc deťom s onkologickými chorobami a ich rodinám – I. © SITA Všetky práva vyhradené.