08.03 / Meniny má Alan(a)

Predĺžili zákaz vychádzania od 2. novembra do 8. novembra, Matovičova vláda predstavila aj výnimky

28.10.2020 15:34

Zákaz vychádzania platí od 5:00 do 1:00 nasledujúceho dňa.

28.10.2020 (Webnoviny.sk) - Vláda SR predĺžila zákaz vychádzania od 2. novembra do 8. novembra, a to od 5:00 do 1:00 nasledujúceho dňa. Vyplýva to z uznesenia, ktoré schválila na svojom stredajšom rokovaní. Viac o téme: Koronavírus Viac o téme: Celoplošné testovanie Toto opatrenie sa nevzťahuje na: osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku PCR testu vykonaným od 29. októbra do 1. novembra alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra do 1. novembra subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“; osobu pôsobiacu v bezpečnostnom systéme Slovenskej republiky a osobu v štátnozamestnaneckom pomere, osobu vykonávajúcu prácu vo verejnom záujme a príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov plniacich úlohy na úseku krízového riadenia, krízových situácií, mimoriadnych udalostí, stavov tiesne, bezpečnostného manažmentu, ochrany kritickej infraštruktúry, ochrany verejného poriadku a obrany štátu, ktorý sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku PCR testu vykonaným od 28. októbra do 30. októbra alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným od 28. októbra do 30. októbra subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“; osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku PCR testu vykonaným počas trvania zákazu podľa tohto uznesenia; cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb, ako je nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska a cestu späť; cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia alebo preventívnej prehliadky, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným a cestu späť; cestu na vykonanie PCR testu na ochorenie COVID-19 a cestu späť; cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť; cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť; cestu osoby so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta bydliska a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cestu späť; dieťa do desiatich rokov veku; cestu dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku a materskej školy a cestu späť; cestu žiaka nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka základnej školy a žiaka základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami vo všetkých ročníkoch do a zo základnej školy; cestu dieťaťa a žiaka do a zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace alebo osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta do 15. októbra; osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19; osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie; osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra; osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit; onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napríklad onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby; osoby, ktoré majú v čase celoplošného testovania antigénovými testami certifikovanými na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nariadenú izoláciu v domácom prostredí regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast.

Viac k témam: Celoplošné testovanie, COVID-19, Koronavírus, Zákaz vychádzania
Zdroj: Webnoviny.sk - Predĺžili zákaz vychádzania od 2. novembra do 8. novembra, Matovičova vláda predstavila aj výnimky © SITA Všetky práva vyhradené.