17.09 / Meniny má Olympia

Všeobecné podmienky

 1. Prevádzkovateľ portálu tpn.webnoviny.sk (ďalej len prevádzkovateľ) nezodpovedá za informácie v textoch zobrazených na iných portáloch na ktoré je z portálu topnovinky.sk odkazované.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kontrolovať stránky alebo kedykoľvek k nim odobrať prístup. Nenesie zodpovednosť za bezchybný chod servera a za možné výpadky.
 3. Prevádzkovateľ má právo doplňovať, pozmeniť podmienky a práva používania serveru tpn.webnoviny.sk.
 4. Zadaním e-mailového kontaktu do poľa "odoberať článok dňa", dávate prevádzkovateľovi súhlas na spravovanie vašich osobných údajov a zároveň vyjadrujete súhlas s prijímaním propagačnej pošty.
 5. Váš e-mailový kontakt nebude poskytnutý tretej strane.

 6. Podmienky súťaží na webovej lokalite TOPnovinky.sk

 7. Súťaž o slúchadlá Beats, je súťaž konaná za účelom propagácie portálu TOPnovinky.sk, kľúčovou podmienkou pre zaradenie do súťaže je korektné zadanie e-mailovej adresy.
 8. Prevádzkovateľ sa zaväzuje v stanovenom termíne súťaž ukončiť a maximálne do 5 dní od stanoveného termínu ukončenia súťaže súťaž vyhodnotiť. Zaväzuje sa vyžrebovať práve jedného výhercu hlavnej ceny (slúchadiel Monester Beats), päť a viac výhercov vedľajšej ceny, trička s logom TOPnovinky.sk.
 9. Do súťaže sa nesmú zapájať zamestnanci, spolupracovníci, spoločnosti alebo osoby podieľajúce sa na prevádzkovaní, správe či úprave webovej lokality TOPnovinky.sk.
 10. Výherca je osoba ktorá je vyžrebovaná na základe správnej odpovede, alebo na základe správneho vyplnenia súťažného formulára. Nárok na výhru výhercovi zaniká v prípade, že konanie ktorým mu na výhru vznikol nárok bolo v rozpore s dobrými mravmi, podvodné alebo porušujúce podmienky súťaže, v prípade, že výhru neprebral v stanovenej alebo dohodnutej lehote.
 11. V prípade vyžrebovania účastníka, ktorý nepĺňa podmienky súťaže, nebude mu táto akcia oznámená a bude vyžrebovaný náhradný výherca, ktorému vzniká nárok na cenu.
 12. TOPnovinky.sk nezodpovedajú za vady vzniknuté pri preprave výhry k výhercovi prostredníctvom pošty či kuriérskej služby.
 13. Súťažiaci si je plne vedomý svojho konania a dobrovoľne odovzdáva svoje osobné údaje na spracovanie organizátorovi súťaže, je si vedomý, že organizátor nadobúda právo využiť tieto údaje na možnú propagáciu či zasielanie newslettera.
 14. V prípade výhry prevyšujúcej hodnotovú hranicu pri ktorej vzniká výhercovi daňová povinnosť, zodpovedá za túto povinnosť výherca v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z.
 15. Zaškrtnutím poľa súhlasím s podmienkami súťaže, alebo poľa rovnakého významu, účastník prehlasuje, že si všeobecné podmienky prečítal, rozumie im a plne s nimi súhlasí

  Prajeme príjemné čítanie top správ dňa na portáli tpn.webnoviny.sk